slot gacor
slot hoki
rtp gacor
WA POKERINDO88
01/12/23

BONUS BULANAN NOVEMBER 2023

PENGUMUMAN EVENT TURNOVER BULAN NOVEMBER 2023

1. ADH*** >> HADIAH = Rp5,000,000
2. FRA*** >> HADIAH = Rp5,000,000
3.KAR*** >> HADIAH = Rp5,000,000
4.ROK*** >> HADIAH = Rp5,000,000
5.OKH*** >> HADIAH = Rp2,500,000
6. BET*** >> HADIAH = Rp1,000,000
7. PRA*** >> HADIAH = Rp1,000,000
8. JOK*** >> HADIAH = Rp500,000
9. MIS*** >> HADIAH = Rp500,000
10. SIM*** >> HADIAH = Rp500,000
11. DRO*** >> HADIAH = Rp250,000
12. GEG*** >> HADIAH = Rp250,000
13. PRO*** >> HADIAH = Rp250,000
14. RUD*** >> HADIAH = Rp250,000
15. TEL*** >> HADIAH = Rp250,000
16. ADI*** >> HADIAH = Rp125,000
17. BEE*** >> HADIAH = Rp125,000
18. BLU*** >> HADIAH = Rp125,000
19. CAS*** >> HADIAH = Rp125,000
20. HEN*** >> HADIAH = Rp125,000
21 .SW*** >> HADIAH = Rp125,000
22. KDA*** >> HADIAH = Rp125,000
23. MUI*** >> HADIAH = Rp125,000
24. NAS*** >> HADIAH = Rp125,000
25. NIN*** >> HADIAH = Rp125,000
26. OW*** >> HADIAH = Rp125,000
27. S13*** >> HADIAH = Rp125,000
28. T1R*** >> HADIAH = Rp125,000